Sök
Close this search box.
/
/
Ordningsregler

Ordningsregler

Instruktion för lämning och hämtning av båt vid vinterförvaring

Hämtning och lämning bokas ett par veckor i förväg, båten hämtas samma vecka som sjösättning är bokad. 

Vid lämning skall båten läggas på insidan av bryggorna. Förtöjning på utsidan mot farleden är förbjuden. Är trångt i hamnen så förtöj mot annan båt. För lämning av nyckel kontakta kontoret. Om ni ej beställt servicetjänster skall båten vara redo att tas upp i efterföljande vecka efter ni lämnat den. Septiktanken skall vara tom/tömd innan båten lämnas till varvet för förvaring.

Båtbotten och Bottenfärg

Slipning och skrapning

Slipning och skrapning av båtbottnar ska göras på ett miljöanpassat sätt så att slip- och skraprester inte hamnar på marken. Vid skrapning eller slipning skall man använda en skrapa eller slipmaskin som kopplas till en dammsugare. Vid slipning & skrapning ska arbetsplatsen skärmas in med en tät inneslutningsplast, inneslutningen ska börja vid vattenlinjen och vara tät runt hela båten. Dammet & skraprester får inte hamna i omgivande miljö, marken måste skyddas genom att en presenning läggs under båten.  Täckningen skall besiktigas av varvets personal innan arbetet påbörjas.

Har båten konstaterad TBT i färgen får sanering ej utföras utan att båten flyttats till hårdgjord yta, alt att annan metod godkänts av varvschef. (Se anmärkning ang. TBT nedan)

Då slip- och skraprester betraktas som miljöfarligt avfall ska avfallet samlas ihop och tas med till återvinningsstation. Vi erbjuder sanering av skrovet. Kontakta oss för mer information.

Blästring

Blästring är förbjudet på varvsområdet – tag kontakt med oss om ni behöver hjälp med att ta bort färgen från botten.

Målning

Målning av botten får endast utföras med godkända färger, lista på vilka färger som är godkända finns här. Vi rekommenderar att måla med epoxi alt. hård färg Hör gärna av er till oss för rekommendationer av  miljövänliga alternativ. Vid målning skall båten ställas på presenning för att undvika att färgspill dräller ner på marken, färgburkar och ev. överbliven färg lämnas i miljöstationen.

Wasa Yachts tvättar EJ båtar med polerade bottenfärg då det förstör vår utrustning och närmiljö.

Färger med TBT är totalförbjudna sedan länge.  Ägare till båtar som misstänks ha TBT i sin botten skall kontakta varvet för att planera sanering av färgen på skrovet.

Har du sommarplats i Mälaren är det totalförbjudet med biocidfärg. Senast 2020 skall samtliga båtar med huvudhamn i Mälaren ha sanerats.

Båtar med huvudhamn i Östersjön skall till 2022 ha sanerats från ev. TBT och endast vara målad med godkänd färg.

Bottentvätt

Får endast utföras på spolplattorna.

Mer information om bottenfärger och hantering av bottentvätt finns på varvskontoret och i broschyren Ladda ner Broschyr_ansvarsfull_båtvård_2018 för mer information

El

Ström för vårrustning ingår i vinterförvaringen, landström får kopplas för laddning av batterier samt användning utav handverktyg under tiden båtägaren befinner sig i båten. När båten lämnas skall kontakten dras ur elcentralen. Värmefläktar av typ ”kupévärmare” och motsvarande får ej användas p.g.a brandrisk.

ELBILS Laddning får ej utföras på området.

Vill ni koppla permanent ström under vinterhalvåret för t.e.x element eller avfuktare skall elmätare hyras av oss.  Elkablar som sitter i centralen utan elmätare kommer att dras ur elcentralen utan att båtägaren kontaktas. Förbrukad el debiteras efter vinter efter avläsning av mätare.

Färskvatten och Spolvatten

Utkast för färskvatten finns vid den röda verkstadshallen, nere vid bryggorna, samt vid spolplattan.

Vattnet kommer ifrån egen brunn och har en smak av järn, vattnet är analyserat och är tjänligt.

Vattnet kommer från egen brunn. Tillgången på vatten är begränsad.  Vänligen var varsamma med förbrukningen av vattnet.

Vi avråder dock från att fylla upp hela tanken med detta vatten då järnet kan ge avlagringar i tank och i slangar.

Gardenakoppling finns. Förlängningsslang är ofta nödvändig för att nå båten.

Spolvatten (ej dricksvatten, bräckt) finns också på flertalet ställen på varvsplan))

Vintertid vid risk för sönderfrysning stängs vattnet av.

Säkerhet på varvsområdet

Varvsområdet är inhägnat och har låst bom och grind på infarten, samtliga båtägare skall låsa efter sig när man passerar genom grinden utanför ordinarie öppettid. Kontakta kontoret för kod.

Området är även kameraövervakat med koppling till Securitas. Detta är dock ej en 100% garanti för att stölder ej kan inträffa, vi råder därför samtliga kunder att tömma båten på stöldbegärlig utrustning. Även hjälpa varandra och rapportera om ni ser något misstänksamt.

Ordningsregler för avfallshantering

Spillolja och förbrukade batterier skall lämnas i varvets miljöstation som är placerad i anslutning till bryggorna.

Övriga sopor tas med och lämnas in på återvinningsstation. Alltså lämna inget kvar på varvsområdet

Regler för extern entreprenör

Externa entreprenörer är inte tillåtna på varvets område.

Undantag kan ibland medges. Skriftligt tillstånd skall då först inhämtas ifrån varvschef.

Vi har semesterstängt och öppnar igen den 7e augusti, inga Ordrar kommer att skickas innan detta datum och räkna med viss förlängd leveranstid även efter.